POLONUS TEL
sieć sprzedaży PLAY

 

Zostań naszym Partnerem!

Chcesz zdobyć niezależność i uczestniczyć we wspólnym sukcesie najszybciej rozwijającej się sieci komórkowej w Polsce?

Wypełnij formularz, prześlij go do nas, a my na pewno skontaktujmemy się z Tobą.

agent

 

Otwórz salon PLAY!

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o autoryzację nowego punktu sprzedaży:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy - nowego Punktu Sprzedaży

Zdjęcia lokalu - kolorowe, w formacie JPG.: wnętrze lokalu tj. witryna, wejście, elewacja sąsiedztwo lokalu tj. zdjęcia obiektów naprzeciwko, z prawej i lewej strony lokalu ​

Plan miasta - wycinek z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji punktu, zaznaczenie punktów konkurencji (opcjonalnie zaznaczenie punktów sprzedaży PLAY)

Wstępny szkic wnętrza lokalu - szkic z naniesionymi wymiarami poziomymi, wysokością, dokładnymi wymiarami witryny i widocznymi instalacjami (C.O, klimatyzacja itp.)

W przypadku galerii handlowej należy dołączyć plan centrum handlowego z zaznaczeniem miejsca planowanej lokalizacji

 

Wymagania Operatora

 

Lokalizacja - miasta powyżej 20.000 mieszkańców. Widoczność, dostępność punktu dla klienta Punkt łatwy do zauważenia przez klienta od strony głównych ciągów pieszych i kołowych. Punkt na parterze, wiejcie do punktu z chodnika (ew. 1-2 stopnie), od strony ciągu pieszego. Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych w obrąbie obiektu.

Parking - w pobliżu 50 m, istnieje możliwość zaparkowania bez większych utrudnień (np. zakazu parkowania) - w przypadku deptaka i rynku do 150 m. Centrum handlowe: Wymagany parking bezpośrednio przy obiekcie handlowym, dla klientów obiektu.

Otoczenie punktu
- lokalizacja w ciągu handlowym (min. 5 sąsiadujących lokali handlowo-usługowych); obecność w najbliższym otoczeniu (w promieniu 200m, na drogach prowadzących do proponowanego lokalu) obiektów generujących ruch pieszy i kołowy. Centrum handlowe: Minimum 5 lokali, sklepów w galerii handlowej, gdy poza centrum na osiedlach o gęstej zabudowie i (lub) gdy stanowi miejsce robienia zakupów dla okolicznych miejscowości. Lokalizacja centrum handlowego poza centrum miasta nie dyskredytuje wniosku jeśli spełnia powyższe wymagania.


Atrakcyjność obiektu -
elewacja zewnętrzna Stan dobry, ewentualnie wymagający niewielkiego odświeżenia. W przypadku gdy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków - stan dobry Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych w obrąbie obiektu.

Możliwość montażu kasetonów
- możliwość montażu kasetonów podstawowych Play i semaforu Play. Na obiektach objętych opieką konserwatorską? możliwość montażu zestawu ażurowego Play. Centrum handlowe: możliwość montażu min. kasetonów podstawowych Play. Witryna Witryna punktu sprzedaży powinna być w 100% przeszklona od poziomu chodnika, na całej szerokości elewacji.

Witryna
- powinna być jednolita, nie podzielona ramkami, szprosami. W witrynie nie należy umieszczać krat zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Minimalna szerokość elewacji to 4m. Odstępstwo od powyższej reguły jest możliwe po wcześniejszej pisemnej akceptacji Play, dla obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej lub wpisanych do rejestru zabytków. Brak zgody na dostosowanie witryny do standardów Play wymaga przedstawienia pisemnego potwierdzenia z właściwych urzędów. Na galeriach handlowych dopuszczalne jest pozostawienie otwartej przestrzeni na całej szerokości punktu sprzedaży.

Wymagania Techniczne
- warunkiem koniecznym jest posiadanie łącza Internetowego minimum 1 Mbit/s. Alarm, monitoring.

Standard lokalu -
powierzchnia dla Play: - minimalna powierzchnia 30m2 (sala sprzedażowa)  

Dane osoby aplikującej
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane Punktu Sprzedaży
Termin
Zdjęcia lokalu, szkice, rysunki
Możliwość dostosowań lokalu
Lokalizacja w obszarze miasta

captcha